Them-valsen

Melodi?

Tekst og musik: Johs. Herskind 1979

I det midtjyske højland der ligger en stad   / spundet ind i et netværk af skove.

Når jeg vandrer omkring der, så bliver jeg glad, / for mit blik skimter hede og vove.

Se, den bølgende mark og den slyngede å / ligger side og side med moser.

Til det dejlige landskab med pors i kær, / når den duftende hø køres hjem,

vil jeg synge en pris, for vi synes her, / at vort land dog er kønnest ved Them.

 

Jeg vil nævne i flæng, det i byen jeg ser: / I dens midte jeg finder vor kirke,

der er med til at give vor by karakter, / og den vidner om fortidens virke.

Op ad kirken – på pladsen hvor skolen den lå / er et smukt lille anlæg at skue.

Bag det findes et byting med store sten, / hvorfra arbejdet blev sat i sving

og et hus med dets indhold af flint og ben: / et museum med ældgamle ting.

 

Rundt i byen der ligger på gaderne små / huse smukt lukket inde i haver.

På ”Naturstien” er der så dejligt at gå, / og jeg glæder mig over de gaver,

som naturen os skænker, og derfor jeg glad / går en tur i vort anlæg i ”Lunden”.

Jeg kan frydes ved møllen, som uden hat / eller vinger engang maled’ korn.

Som symbol for en udvikling har man sat / fælleslageret skyhøje tårn.

 

Til det dejlig landskab med pors i kær, /  når den duftende hø køres hjem,

har jeg sunget en pris, for vi synes her, / at vort land dog er kønnest ved Them.